patverti

patverti
3 patvérti, pàtveria, patvė́rė intr. 1. NdŽ išbūti patvariam, tinkamam, išsilaikyti: Šitokių medžių troba tai bent ilgam patvertų J.Jabl. Ratas … tankiai važinėjant patvėrė šešerius metus A1884,58. Drabužis mun yra patverą̃s Šts. Patverąs drabužis tatai toks, kur ilgai stova, nenuplyšta veikiai Vkš. Šaltoj vietoj laikomas patvera jis (sirupas) kelerius metus ir negyžta S.Dauk.išlikti nesunykusiam: Smolensko vaivadystė trumpą laiką tepatvėrė A.Janul. 2. išlikti turimam, išbūti, nedingti: Ką tiktai tas tėvas jam duodavęs ir pavesdavęs, tuoj jam ir pražūdavęs kasžin kur tas daiktas: nė pinigai, nė gyvuliai – niekas pas jį nepatverdavę BsMtI104(Jnš). 3. kurį laiką įstengti gyventi, išlikti gyvam, išgyventi: Ans ilgą amžių patvers J. Neilgai bepatvers senis Žem. Juk aš čia už visas ilgiau nepatvė́riau Gr. 4. Rtr, kurį laiką tęstis, trukti: Geras oras patver̃s NdŽ. Brangymetis dar vis patveria J.Jabl. Ta jo valdžia te patvėrė iki karei pasibengus S.Dauk. Labiausiai yra mums pakenkęs spaudos uždraudimas, patvėręs keturias dešimtis metų A.Sm. | refl.: Pagada regis pasitvérs MitI73(Klp). 5. Rtr pajėgti išbūti nepalankiomis aplinkybėmis, iškęsti, atlaikyti: Prie anos niekas negal patvérti, t. y. išbūti J. Ilgai čia nepatversi, čia prasti žmonys Plt. | Daug kitų, kurie to ir tikėjimo ing tavę nepatvė́rę, pražuvo DK186. | refl.: Atejo žiema. Šalta, speigai dideli – nebgal niekame niekas patverties S.Dauk. Šio[je] gadynė[je] tos uošvėnės nė viena nepasìtvera Ggr. Nėkas nepasìtvera, visi išbėga Krtn. \ tverti; apsitverti; atsitverti; datverti; ištverti; nutverti; patverti; pertverti; pratverti; užsitverti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • patverti — patvérti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • patverti — 1 patverti, pàtveria, patvėrė tr. 1. NdŽ kurį laiką daryti, statyti (tvorą). | refl. tr. NdŽ. 2. atitveriant padaryti: Tvarte patverta katukai Lz. 3. NdŽ kurį laiką vynioti tvarsčiu, rišti. ║ NdŽ uždėjus ką apvynioti tvarsčiu, aprišti. 4 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patverti — 2 patverti, pàtveria, patvėrė tr. 1. NdŽ, KŽ pagriebti, pačiupti (rankomis, dantimis, nagais ir pan.): Jis ją patvėrė beeinant J. Dažnai lapė atlekia, pàtveria vištą Upn. Pjovė[ja]s kaip pàtvera tas kojas, bridinkt apvirsta tas paršas ant šono …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patvėrimas — 3 patvėrìmas sm. (2) NdŽ 1. → 3 patverti 1. ║ Kur sudara aptur patvėrimą, čia dangaus viešpats duod palaiminimą SGII60. 2. NdŽ → 3 patverti 4. 3. LL298 → 3 patverti 5. tvėrimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pratverti — 3 pratverti, pràtveria, pratvėrė intr.; Ser patverti, išsilaikyti. tverti; apsitverti; atsitverti; datverti; ištverti; nutverti; patverti; pertverti; pratverti; užsitverti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsitverti — 3 apsitverti, apsìtveria, apsitvėrė 1. išlikti patvariam, tinkamam, išsilaikyti: Ale čia mums buvo apsitvėrusios tos stiklinės, i parsprogo Ms. Jug ka kas apsìtvera, i stova Ms. 2. įstengti gyventi, išlikti gyvam, išgyventi: Yr dabar dar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptverti — 1 aptverti, àpveria, aptvėrė tr. 1. SD1115, SD221, H, R378, MŽ507, Sut, J, Š, LL125, NdŽ tvora apriboti, apsupti, apjuosti: Padrūtinu, aptveriu mūrais R55, MŽ74. Kampą aptverti, užtverti KI36. Sodybos aptvertos akmenine tvora, kiemai išgrįsti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptverti — 2 aptverti, àptveria, aptvėrė tr. 1. KŽ apimti (ranka, pirštais), apgniaužti: Obuolį ranka aptverti Rtr. Jau savo kamuolį vos ranka aptvėrė, o ans kamuolys vis rastam didume liko LTsIV632. | refl. Rtr. ║ sutalpinti: Upė Neckar į Reiną tekančioji …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitverti — 1 atitverti, atìtveria, atitvėrė tr. NdŽ, KŽ; LL119 1. Skrb, Ad, Pls tvora, užtvara atskirti, atriboti, atidalyti (ppr. nuo ko nors): Sodas nuo laukų atitvertas tvora rš. Attverta buvo daržas nuog daržo Drsk. Atatverta pelūs nuo grūdų LKT284(Šr) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsitverti — 3 atsitverti, atsìtveria, atsitvėrė įstengti gyventi, išlikti gyvam, išgyventi: Jei netikiat, tada nebūsite (išsilaikysitės, atsitversit) BBIz7,9. tverti; apsitverti; atsitverti; datverti; ištverti; nutverti; patverti; pertverti; pratverti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”